Släp

Personbil med släp (BE)

Körkortsbehörigheten BE ger dig rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kilo och en eller flera släpvagnar kopplat till bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kilo.

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla.

  1. Du har svenskt körkort med B-behörighet.
  2. Du har körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  4. Du har fyllt 18 år.
  5. Du har gjort ett godkänt förarprov dvs teoriprov och körprov.
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Kontakta trafikskolan för mer information 054-214050.

Teorimaterial

1280 kr

Böcker och datafrågor.

Körlektion (60 min)

1000 kr

Hyra av trafikskolans bil med släp vid uppkörning

1300 kr

För dig som genomgått utbildning på Karlstad Trafikskola. OBS! Uthyrning av trafikskolans bil med släp vid uppkörning sker ej till privat prov.